Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

"Cez skúsenosť k poznaniu"

Aj tento rok sa študenti a študentky končiacich ročníkov zapojili do vzdelávacieho modulu „Cez skúsenosť k poznaniu“ akreditovaného Ministerstvom školstva (realizuje Eduma, VÚDPaP a PF UMB). Modul akreditovaného vzdelávania je určený najmä študentom a študentkám, ktorí sa zaujímajú o inovatívne formy práce v rovesníckych skupinách a líderských programoch. Vzdelávanie ponúka sondu do vzniku stereotypov a predsudkov, otvára priestor na reflektovanie celospoločenského diania a poskytuje priestor naučiť sa využívať prácu s reálnymi príbehmi (storytellingom) pri príprave peer vzdelávaní, diskusií, workshopov, podpore rozvoja kritického myslenia cez rovesnícke vzdelávanie.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka rozvrhu

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 215