"Cez skúsenosť k poznaniu"

Aj tento rok sa študenti a študentky končiacich ročníkov zapojili do vzdelávacieho modulu „Cez skúsenosť k poznaniu“ akreditovaného Ministerstvom školstva (realizuje Eduma, VÚDPaP a PF UMB). Modul akreditovaného vzdelávania je určený najmä študentom a študentkám, ktorí sa zaujímajú o inovatívne formy práce v rovesníckych skupinách a líderských programoch. Vzdelávanie ponúka sondu do vzniku stereotypov a predsudkov, otvára priestor na reflektovanie celospoločenského diania a poskytuje priestor naučiť sa využívať prácu s reálnymi príbehmi (storytellingom) pri príprave peer vzdelávaní, diskusií, workshopov, podpore rozvoja kritického myslenia cez rovesnícke vzdelávanie.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka rozvrhu, momentálne na RD

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 215