IO4: Online Course page

Online kurz určený pre užívateľov a ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, ktorí sa usilujú pracovať v sociálnych reštauráciách.

https://www.cookforfuture.org/sk/course/cook-for-future/