IO3: Social restaurant Start Up Guide

Príručka určená mimovládnym organizáciám, ktoré chcú začať s obchodnou činnosťou, vrátane osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

START UP Guide_SL