IO2: New VET curriculum for Social Restaurant management

Kurikulum odborného vzdelávania pre manažérov sociálnych reštaurácií zahŕňa:

  • Koncept sociálnej politiky
  • Vzťah medzi hospodárskou a sociálnou politikou
  • Zásady sociálnej politiky a jej funkcie
  • Sociálne nástroje, tvorcov politík

Na tento účel sa realizovali rozhovory s mimovládnymi organizáciami, verejnými inštitúciami, sociálnymi podnikmi v stravovaní a aktérmi sociálneho cestovného ruchu.

Môžete si prečítať o:

  • špecifických zručnostiach potrebných pre trh práce;
  • očakávaniach z rozhovorov s potenciálnymi manažérmi;
  • identifikácii inovatívnych interaktívnych metodík výučby;
  • identifikácii užitočných zručností pre riadenie sektora;
  • európskej stratégii mobility týkajúcej sa dopytu po práci;
  • stratégii zameranej na kvalitu služieb a vzdelávanie pedagógov, učiteľov a užívateľov.

PROGRAM SL