IO1: Social restaurants in Europe

a) Technický sprievodca sociálnymi reštauráciami

Tento výskum slúži ako pomôcka na nájdenie informácií o charakteristikách sociálnych podnikov v EÚ, o potravinárskom priemysle, ich finančnom význame v stravovaní, ich súvislostiach, nerovnosti pohlaví v potravinárskom priemysle a nakoniec o plytvaní potravinami.

Online Guide to Social Restaurants in Europe

b) Kritériá pre výber sociálnych reštaurácií a stravovacích podnikov

Tento dokument obsahuje súbor kritérií týkajúcich sa charakteristík sociálnych podnikov na základe definícií Európskej komisie (2011). Tieto kritériá sú hospodárske, sociálne a environmentálne. Na tieto kritériá sme sa spoliehali pri tvorbe mapovania sociálnych stravovacích zariadení uvedených v platforme.

Selection criteria for Good Practice

c) Príklady dobrej praxe v sociálnom stravovaní

Táto kniha predstavuje výber sociálnych reštaurácií, ktoré sa ukázali podľa nášho medzinárodného tímu ako kvalitné v roku 2019.

Guide to good practices in food service 2019

d) Príručka osvedčených postupov v roku 2020

Táto kniha predstavuje výber sociálnych reštaurácií, ktoré sa ukázali podľa nášho medzinárodného tímu ako kvalitné v roku 2020.

Guide to good practices in food service 2020

e) Mapovanie sociálnych reštaurácií v EÚ

Toto mapovanie je výsledkom skúmania sociálnych reštaurácií v Európe.

Mapping of restaurants

Web site link of project: https://www.cookforfuture.org/es/