Lektori a lektorky

Peter Meszároš  sa podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako pätnásť rokov, vedie občianske združenie 3lobit, o.z. a rovnomennú obchodnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom senzorických pomôcok. V minulosti viedol program rozvoja sociálnych inovácií v Green Foundation a projekt podpory spoločensky prospešných podnikateľov pod názvom „Môžu ryby lietať?“ Nadácie PROVIDA. Angažuje sa v oblasti poradenstva a tvorby verejných politík a schém podpory v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácii. Je spoluautorom Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistiky na The University of Chicago v USA.

Milan Vaňo špecialista na sociálnu ekonomiku, konateľ Agro drevinový ekosystém BBSK s.r.o. Pôsobí v Rozvojovej agentúre BBSK, n.o. Jeho úlohou je odborné poradenstvo pri vytváraní sociálnych podnikov, administratívno-legislatívna podpora samospráv a občanov pri zakladaní sociálnych podnikov, manažérske zastrešenie už vzniknutých sociálnych podnikov v správe BBSK. Usiluje sa s predsedom kraja a malými farmármi o potravinovú sebestačnosť v regióne BBSK. 

Milena Maková riaditeľka Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o.,  sociálna pracovníčka. Prácuje s nezamestnanými, pomáha im pri začleňovaní sa na otvorenom trhu práce, pri získavaní pracovných zručností, pracovných návykov. Má skúsenosti so sociálnym podnikaním.

Róbert Šarina vyštudoval špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského, po škole sa venoval tlmočeniu posunkového jazyka. Neskôr som sa vrátil do Veľkého Krtíša a spolu s bratom založil a dodnes prevádzkuje sieť rýchleho občerstvenia DEAF KEBAB. V súčasnosti sa venuje novému projektu DeafCom. Je to debarierizácia inštitúcií, firiem alebo úradov formou online tlmočenia posunkového jazyka a real-time prepisu hovorenej reči.

Peter Škultéty je mladý muž, ktorý môže byť inšpiráciou pre všetkých. Je veľký bojovník. Vďaka chuti pracovať sa intenzívne zaujímal o otvorenie Kaviarne Kolečko na Pedagogickej fakulte UMB, čo sa nakoniec aj podarilo. Od apríla 2019 v nej dobrovoľnícky pôsobí ako čašník na invalidnom vozíku. Vo voľnom čase sa živo zaujíma o futbal a hokej. Na zimnom štadióne v BB nevynechá ani jeden zápas Baranov. Je veľmi spoločenský, vtipný a priamočiary.