Informácia o projekte Cook for Future

Project Erasmus + číslo 2017-1-ES01-KA202-038142 „Cook for future: New vet horizonts for social inclusion in food service“

Projekt Erasmus + číslo 2017-1-ES01-KA202-038142 „Cook for future: New vet horizonts for social inclusion in food service“ má hlavný cieľ podporovať začlenenie znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločnosti a to najmä vytváraním podmienok na ich zamestnávanie v oblasti stravovacích služieb. V rámci projektu sa okrem zmapovania sociálnych reštaurácií v Európe pripravil aj online kurz neformálneho vzdelávania so špeciálne navrhnutým študijným programom pre potreby prípravy manažérov takýchto reštaurácií, ktoré môžu pomôcť pri integrácii do spoločnosti tým, ktorí takúto pomoc potrebujú. Do tohto medzinárodného projektu sú pod vedením Fundación Escuela de la Solidaridad (Španielsko) zapojení partneri ako Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko), Fundación Tomillo (Španielsko) a Cooperativa Sociale Artemide Onlus (Taliansko).

Intelektuálnymi výstupmi projektu sú:

Prvý výstup IO1: Sociálne reštaurácie v Európe. Tento výstup zahrňuje výskum zameraný na proces tvorby a prevádzkovania sociálnych reštaurácií v rôznych európskych krajinách a vytvorenie príkladov dobrej praxe sociálnych reštaurácií v Európe.

Druhý výstup: IO2: Nové kurikulum pre odborné vzdelávanie a prípravu pre manažérov sociálnych reštaurácií. Tento výstup zahrňuje zisťovanie potrieb manažérov sociálnych reštaurácií a vypracovanie študijného programu pre manažérov sociálnych reštaurácií.

Tretí výstup IO3: Sprievodca založením sociálnej reštaurácie, resp. ako založiť úspešnú reštauráciu založenú na začlenení ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Tento výstup zahrňuje publikáciu určenú pre mimovládne organizácie, ktoré chcú začať sociálne podnikanie pre ľudí v riziku sociálneho

Štvrtý výstup: IO4: on-line kurz pre používateľov stravovacích služieb. Tento výstup zahrňuje absolvovanie trojmesačného kurz pre študentov z Talianska a Španielska, ktorý bol vytvorený v rámci IO2 a stáž v sociálnych reštauráciách pre záujemcov o túto prácu z radov ľudí so sociálnym znevýhodnením.