Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike

Informácie o publikácii

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike

Autor/Kolektív:Milena Lipnická et al.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1561-2
Počet strán:264

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike

VŠ učebnica je výstupom projektu KEGA č. 013UMB-4/2017 Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu.