Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku