Školská psychológia a psychológ v škole

Informácie o publikácii

Školská psychológia a psychológ v škole

Školská psychológia a psychológ v škole

Autor/Kolektív:Marta Valihorová, Janka Lajčiaková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-554-0849-1
Počet strán:186

Školská psychológia a psychológ v škole