Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie