Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Perfekcionizmus v kontexte sociálnych dimenzí osobnosti