Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (online dokument)

Informácie o publikácii

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (online dokument)

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (online dokument)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Beata Kosová, Alena Doušková, Marian Trnka, Vladimír Poliach, Petra Fridrichová, Eva Adamcová, Robert Sabo, Zuzana Lynch, Radka Cachovanová, Lýdia Simanová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0839-3
Počet strán:190
Publikácia na stiahnutie: Monografia_ final_2015_online.pdf (2257 KB)

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte