Personálny manažment

Informácie o publikácii

Personálny manažment

Personálny manažment

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0474-6
Počet strán:359

Personálny manažment

Nepredajné!