Publikácie


Sociálna psychológia

Sociálna psychológia (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jitka Oravcová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0402-9

Sociálna psychológia

SPECIFIC  OF SCHOOL AGGRESSION IN YOUNG SCHOOL AGE

SPECIFIC OF SCHOOL AGGRESSION IN YOUNG SCHOOL AGE (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marta Valihorová, Lucia Pašková, Jana Stehlíková, Janka Pilková, Zlatica Huľová
Vydavateľstvo:Niepaństwowa wyzsza szkola pedagogiczna w Bialymstoku
Rok vydania:2017ISBN:978-83-61612-28-5

SPECIFIC OF SCHOOL AGGRESSION IN YOUNG SCHOOL AGE

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Beata Kosová, Alena Doušková, Marian Trnka, Vladimír Poliach, Petra Fridrichová, Eva Adamcová, Robert Sabo, Zuzana Lynch, Radka Cachovanová, Lýdia Simanová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0838-6

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (online dokument)

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (online dokument) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Beata Kosová, Alena Doušková, Marian Trnka, Vladimír Poliach, Petra Fridrichová, Eva Adamcová, Robert Sabo, Zuzana Lynch, Radka Cachovanová, Lýdia Simanová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0839-3Stiahnuť publikáciu:

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte

Školská psychológia a psychológ v škole

Školská psychológia a psychológ v škole (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Marta Valihorová, Janka Lajčiaková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-554-0849-1

Školská psychológia a psychológ v škole

Tvorivosť v kontexte so zvládaním záťažových situácií u vysokoškolákov

Tvorivosť v kontexte so zvládaním záťažových situácií u vysokoškolákov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zlata Vašašová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0399-2

Tvorivosť v kontexte so zvládaním záťažových situácií u vysokoškolákov

Vývinová psychológia

Vývinová psychológia (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jitka Oravcová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-8083-937-6

Vývinová psychológia

Základy psychológie manažmentu

Základy psychológie manažmentu (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Lenka Ďuricová, Jitka Oravcová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0861-4

Základy psychológie manažmentu