Publikácie


Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Babiaková Simoneta, Simanová Lýdia, Stehlíková Jana
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1776-0

Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch

Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania

Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová, Simoneta Babiaková, Dana Hanesová, Milena Lipnická, Jana Stehlíková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1153-9

Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová, Simoneta Babiaková, Dana Hanesová, Milena Lipnická, Jana Stehlíková, Ingrida Krnáčová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1292-5

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová, Dana Hanesová, Denisa Šukolová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1588-9
Kúpiť teraz za 9,80 €

Doktorandská škola cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania na svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová, Dana Hanesová, Denisa Šukolová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1589-6Stiahnuť publikáciu:

Doktorandská škola cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

Emocionálna inteligencia detí v ranej edukácii

Emocionálna inteligencia detí v ranej edukácii (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marta Valihorová, Janka Pilková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1059-4

Emocionálna inteligencia detí v ranej edukácii

Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti (1.časť. Psychologické aspekty výchovy)

Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti (1.časť. Psychologické aspekty výchovy) (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Marta Valihorová, Janka Pilková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-972266-0-2

Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti (1.časť. Psychologické aspekty výchovy)

Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti 2. časť Rizikové rodiny a ich vplyv

Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti 2. časť Rizikové rodiny a ich vplyv (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Lenka Ďuricová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-89902-01-9

Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti 2. časť Rizikové rodiny a ich vplyv

Perfekcionizmus v kontexte sociálnych dimenzí osobnosti

Perfekcionizmus v kontexte sociálnych dimenzí osobnosti (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Žitniaková Gurgová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1244-4
Kúpiť teraz za 6,50 €

Vedecká monografia je zameraná na teoretickú a empirickú analýzu dimenzií perfekcionizmu a sociálnych dimenzií osobnosti.

Personálny manažment

Personálny manažment (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0474-6

Personálny manažment

Poradenstvo pomáhajúcich profesií (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jitka Oravcová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0540-8

Poradenstvo pomáhajúcich profesií

Psychológia rodiny

Psychológia rodiny (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jitka Oravcová - Lenka Ďuricová - Oľga Bindasová
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-490-6

Psychológia rodiny

Psychológia učenia dospelých

Psychológia učenia dospelých (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Zlata Vašašová - Lada Kaliská - Beata Žitniaková Gurgová - Štefan Petrík
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1113-3

Psychológia učenia dospelých

Psychológia výchovy. Aktuálne otázky psychológie výchovy ( 2. časť)

Psychológia výchovy. Aktuálne otázky psychológie výchovy ( 2. časť) (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Marta Valihorová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0198-1

Psychológia výchovy. Aktuálne otázky psychológie výchovy ( 2. časť)

Psychológia výchovy. Všeobecné otázky psychológie výchovy (1. časť)

Psychológia výchovy. Všeobecné otázky psychológie výchovy (1. časť) (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Marta Valihorová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0197-4

Psychológia výchovy. Všeobecné otázky psychológie výchovy (1. časť)

Rozvíjanie empatie v pomáhajúcich profesiách (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jana Stehlíková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1140-9

Rozvíjanie empatie v pomáhajúcich profesiách

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická, Lenka Ďuricová, Zuzana Kováčová Švecová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1569-8

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole. Cvičebnica

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole (online dokument)

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole (online dokument) (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická, Lenka Ďuricová, Zuzana Kováčová Švecová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1570-4Stiahnuť publikáciu:

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole. Cvičebnica

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická et al.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1561-2

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike