Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Teoretická a empirická analýza komplementarity modelov emocionálnej inteligencie v kognitívnom, biologickom a socio-kultúrnom kontexte

Informácie o projekte

Projekt pokračuje v analýze konštruktu emocionálnej inteligencie (EI), pričom nadväzuje na úspešne riešené projekty VEGA (2010-2011, 2012-2015). Zameriava sa na teoretickú i empirickú analýzu komplementarity troch modelov EI, kde EI ako kognitívno-emocionálna schopnosť bude operacionalizovaná testom MSCEIT (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000), EI v zmiešaných modeloch inventárom EQ-i (bar-On, 1997) a črtová EI overenou slovenskou verziou dotazníka TEIQue (Petrides, 2001), škálami SEIS (Schutteová, 1998) a TMMS (Salovey, 1995). Okrem posúdenia komplementarity týchto modelov EI ašpiruje projekt aj na overenie ich vzťahu k tzv. kognitívnej inteligencii a novým druhom inteligencie (mnohoraká, sociálna, morálna, triarchická, personálna), ako aj na preskúmanie biologickej a socio-kultúrnej podmienenosti EI vo variabilite jej modelov.

Číslo projektu:VEGA 1/0654/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Ing. Eva Vírostková Nábělková, PhD. - zástupca
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
Zahraničný projekt:nie