Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Psychologický prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii