Psychologický prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii

Informácie o projekte

Číslo projektu:APVV-17-0557
Doba riešenia:1. aug. 2018 - 30. jún. 2022
Vedúci projektu:prof. PhDr. Eva Sollárová, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
PhDr. Lenka Rovňanová, PhD.
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.
Mgr. Janka Pilková, PhD.
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.
Mgr. Lenka Ďuricová
Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Mgr. Hana Kocúrová - doktorandka
Zahraničný projekt:nie