Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Poradenské služby pre študentov

 

Katedra psychológie PF UMB zabezpečuje psychologické poradenstvo v rámci Univerzitného poradenského a podporného centra UMB.

Všetky potrebné informácie o psychologičkách a psychologických aj iných službách centra nájdete na tomto linku:

https://poradenstvo.umb.sk/