Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

seminár_Poradenská psychológia_hosť

Dňa 18.11.2020 online vyučovanie semináru Poradenskej psychológie poctila svojou návštevou poradkyňa vo výcviku Annamária Antalová, ktorá momentálne pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (olahova5@uniba.sk). So študentami tretieho ročníka jednoodborovej psychológie kolektívne analyzovala ranú spomienku a uviedla ich do praxe v oblasti Individuálnej psychológie.

Zdroj ilustrácie: pexels.com