Oznam pre študentov a študentky jednoodborovej psychológie

Vážení študenti a študentky,
predmet Základy práva pre psychológov pre 2. ročník bakalárskeho denného štúdia psychológie bude vyučovať JUDr. Anna Sýkora Stachoňová prezenčne (v prípade zrušenia prezenčnej výučby online) v celodenných blokoch: 29. 10. 202126. 11. 2021. Presná hodina a miestnosť výučby sa upresní. V prípade otázok ju môžete kontaktovať: anna.stachonova@gmail.com