Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

online workshop Telo a duša

Telo a duša – spojené nádoby –  online pohybový workshop (odporúčame pohodlné oblečenie a priestor na pohyb) v utorok
10. novembra o 10:30. Na podujatie je potrebné prihlásiť sa cez tento link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMuce2hrDoiGtWrD4jwmTUgL38QSNy4ZTRd 

Po registrácii dostanete mail s jedinečným linkom na pripojenie sa, treba si ho uložiť.

Na Vašu účasť sa tešia lektori:

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD., Katedra psychológie PF UMB – lektorka sociálno-psychologických tréningov, kurzov zameraných na rozvoj osobnosti, aktívne sa venuje oblasti tanečno-pohybovej terapie

Mgr. art. Martin Urban, PhD., Katedra hudobnej kultúry PF UMB - umelecký šéf a choreograf Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, metodik pre tanec, herecko-javiskový pohyb a hudobno-pohybové činnosti