Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Online seminár "Fenomény internetu"

Asociácia školskej psychológie v spolupráci s Katedrou psychológie PF UMB a CPPPa P v Banskej Bystrici organizuje 12. 11. 2020 o 9:00 hod online odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie XV. pod názvom "Fenomény internetu". Pozvánka v prílohe.

 

Prílohy ku stránke: