Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nový výberový (C-čkový) predmet

Rozvoj podnikateľských kompetencií (vyučujúca Dr. Zelienková), viac info na:

https://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/karierove-poradenstvo/karierove-poradenstvo-pre-studentov/rozvoj-podnikatelskych-kompetencii.html