Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konferencia Líder v edukácii ako aktér zmeny_28.5.2021

https://www.lidervedukacii.sk/