Konferencia Líder v edukácii ako aktér zmeny_28.5.2021