Telo a duša - spojené nádoby

Pohybový workshop pre študentov a zamestnancov UMB s priamym prenosom z “tančiarne” na Pedagogickej fakulte UMB sa uskutočnil v utorok 10. novembra 2020. Workshop viedli lektori: PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. z Katedry psychológie, ktorá sa venuje tanečno-pohybovej terapii a Mgr. art. Martin Urban, PhD. z Katedry hudobnej kultúry PF UMB – umelecký šéf a choreograf Univerzitného folklórneho súboru Mladosť. Pohybový workshop sa realizoval za fyzickej účasti a pomoci študentiek učiteľstva psychológie a hudobnej výchovy, Bc. Michaely Bartkovej a Bc. Estery Frgelcovej. V priebehu dvoch vyučovacích hodín si účastníci mohli vyskúšať pohybové hry a cvičenia na odstránenie svalového napätia, jednoduché tanečné kroky a niekoľko techník s terapeutickým účinkom.