ŠVOUČ_2017

Tohtoročné kolo ŠVOUČ na Katedre psychológie sa uskutočnilo 03. 04. 2017. Všetky súťažné práce zaujali publikum a na základe bodového hodnotenia recenzentov a členov komisie sa umiestnili nasledovne:

1. miesto:

Gumanová Nikola

Výskyt porúch v príjme potravy u žiakov stredných škôl (102 bodov)

2. miesto:

Mačorová Viktória

Komparácia pozície školského psychológa vo vybraných krajinách ( 99 bodov)

3. miesto:

Slačková Simona

Perfekcionizmus v kontexte rodičovských štýlov u adolescentov ( 87 bodov)

Dlugošová Ľuboslava

Súvislosť medzi atraktivitou žien a ich sebaprezentáciou na sociálnej sieti

v kontexte zoznamovania    (87 bodov)

GRATULUJEME!