Projektívna hra a scénické techniky v psychodiagnostike detí

V piatok 09.06.2017 sa Katedre psychológie podarilo zorganizovať celodenný odborný seminár Miesto projektívnej hry a scénických techník v psychodiagnostike detí raného a školského veku, ktorý viedla PhDr. Eva Reichelová, CSc., klinická psychologička a psychoterapeutka. Bohaté skúsenosti lektorky obohatili toto podujatie o praktický rozmer a zaujali nielen učastníkov z poradenskej praxe ale aj pedagógov našej fakulty. Ďakujeme!