Oslavy SOŠ pedagogickej v Lučenci - boli sme pri tom

Stredná odborná škola pedagogická v Lučenci v dňoch 10.-11.12.2019 oslávila 150. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovala metodický deň pre svoje cvičné učiteľky a vychovávateľky. Realizáciu workshopov zabezpečili pozvané členky Katedry psychológie PF UMB: Dr. Ďuricová, Dr. Souček Vaňová, Dr. Stehlíková a Dr. Žitniaková Gurgová. Prajeme SOŠ pedagogickej v Lučenci veľa úspechov do ďalších rokov a pevne veríme, že sa naša vzájomná spolupráca pri výchove a vzdelávaní budúcich pedagógov bude naďalej rozvíjať.