Mezinárodní studentské psychologické dny 2019

Dňa 23. 5. – 24. 5. 2019 sa konala v Prahe súťažná konferencia pod názvom:

Mezinárodní studentské psychologické dny 2019“

Katedru psychológie  PF UMB reprezentovali dve študentky v magisterskej sekcii:

Bc . Mačorová Viktória s prácou Školský psychológ v kontexte duševného zdravia

Bc. Slačková Simona s prácou Rozvíjanie komunikačných zručností u žiakov strednej školy

Naše študentky sa v silnej konkurencii  umiestnili na 4. mieste.

Srdečne im gratulujeme!

Celkovo v bakalárskej sekcii bolo zapojených 11 súťažných prác a v magisterskej sekcii 15 súťažných prác.