Krízová intervencia

Dňa 5.11. 2020 sa uskutočnila prednáška na tému „Krízová intervencia“, krorou sme reagovali na súčasnú situáciu, ktorá prináša mnohé nepredvídateľné okamžiky. Prednáška bola vedená psychologičkou a psychoterapeutkou Mgr. Máriou Anyalaiovou, PhD., ktorá sa venuje individuálnej a skupinovej krízovej intervencii, vedie kurzy skupinovej krízovej intervencie, venuje sa terapii traumy detí, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny. Študenti a študentky odboru psychológia si rozšírili poznatky o psychologických a poradenských zručnostiach v situácii krízovej intervencie.