Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedrové porady v čase karantény

V aktuálnej situácii, keď sú návštevy pracoviska obmedzené, aj pravidelné porady členov katedry vyzerajú trochu inak..........na stretávanie využívame MC Teams.