Individuálna hrová terapia detí

V dńoch 5.-6. septembra 2019 sa na pôde Pedagogickej fakulty za spolupráce Katedry psychológie a Centra Dr. Sindelar opäť konal odborný seminár pod vedením PhDr. Evy Reichelovej, CSc. (klinickej psychologičky a psychoterapeutky), tentokrát zameraný na špecifické aspekty individuálnej hrovej terapie detí. Ako tradične, podujatie oslovilo okrem odborníkov z praxe aj účastníkov z akademickej pôdy. V mene všetkých účastníkov ďakujeme za informácie, cenné rady a najmä inšpiráciu do ďalšej práce. Tešíme sa opäť nabudúce!