Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie

Dňa 21. 11. 2018 sa na pôde Paneurópskej vysokej školy uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie. Jej spoluorganizátormi boli Fakulta psychológie PEVŠ, IPčko a Asociácia školskej psychológie SR.  Za katedru psychológie PF UMB v Banskej Bystrici sa podujatia zúčastnili: doc. PhDr. M. Valihorová, CSc. a PhDr. B. Žitniaková Gurgová, PhD.

 

foto: Lukáš Kala