Aktuálne otázky školskej psychológie XV.

Dňa 12. 11. 2020 sa uskutočnil už 15. odborný seminár Asociácie školskej psychológie v spolupráci s Katedrou psychológie PF UMB s názvom „Fenomény internetu, aktuálne riziká a výzvy a krízová intervencia“, ktorý viedol významný odborník, riaditeľ Internetovej poradne pre mladých ľudí (IPčko) PhDr. Marek Madro, PhD. Na seminári diskutoval o súčasnej zhoršenej situácii psychických problémov mladých ľudí, pričom zdôraznil vplyv sociálnych sietí na zdravie detí a predstavil metódy prevencie a intervencie negatívnych dôsledkov, ktoré súvisia s nekontrolovaným využívaním sociálnych sietí. Seminára sa zúčastnilo 30 účastníkov, ktorí vyjadrili spokojnosť s podujatím i s výberom témy a navrhli v nej pokračovať na ďalších stretnutiach.