Aktuálne otázky školskej psychológie XIII.

Dňa 24.04.2019 sa na pôde Pedagogickej fakulty uskutočnil odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie XIII., tento raz pod názvom „Inkluzívne vzdelávanie v našich školách – reflexia, podpora, pomoc“. Seminár, ktorý organizuje Katedra psychológie v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie otvorili doc. PhDr. Z. Vašašová, PhD.  (vedúca katedry), pán dekan prof. PaedDr. Š. Porubský, PhD. a za Asociáciu školskej psychológie doc. PaedDr. L. Kaliská, PhD. Odborný program zabezpečili Mgr. art. M. Orogváni (špeciálna pedagogička, konzultantka programu Škola inkluzionistov), doc. PeadDr. K. Vančíková, PhD. a Mgr. R. Sabo, PhD. (KEPPg PF UMB) a Mgr. A. Chlebničanová a Mgr. L. Kubíny (Škola u Filipa).