Aktuálne otázky školskej psychológie XII.

Dňa 28.11.2018 sa uskutočnilo na pôde Pedagogickej fakulty už v poradí XII. odborné podujatie s názvom Aktuálne otázky školskej psychológie. Tentokrát bolo tematicky zamerané na Možnosti intervencie školského psychológa v kontexte súčasnej rodiny. Podujatie organizovala Katedra psychológie v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie, program zabezpečili: Mgr. L. Ďuricová, PhD., Mgr. M. Kováčová, PhD. (riaditeľka centra Slniečko) a Mgr. M. Boričová (zástupkyňa riaditeľky Inštitútu Rodinnej Terapie). V popoludňajších hodinách sa učastníci mohli zúčastniť individuálnych konzultácií s certifikovanou supervízorkou Mgr. M. Paľovou, PhD.

foto: B. Bobáková