Aktuálne otázky školskej psychológie IX.

Dňa 22.novembra 2016 Katedra psychológie Pedagogickej fakulty UMB v spolupráci s AŠP SR realizovala odborný seminár s názvom "Aktuálne otázky školskej psychológie IX". Odborné semináre, ktoré majú viac ako 5 ročnú tradíciu sú určené školským psychológom a iným odborným zamestnancom, učiteľom a všetkým tým, ktorí podporujú školských psychológov v edukačnej praxi.

Odborný seminár bol zameraný na prezentáciu aktuálnych odborných, legislatívnych a praktických informácií súvisiacich s profesiou školského psychológa. Seminár otvorila vedúca katedry doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD. a viedla doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc., predsedníčka AŠP SR. Na seminári vystúpili s príspevkami prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., spoluzakladateľka AŠP a členka výkonného výboru AŠP, PhDr. Viera Grohová, riaditeľka ZŠ v Poprade, doc. PaedDr. Vančíková, PhD. a Mgr. Robert Sabo, PhD. ako aj PhDr. Beata Grassl, riaditeľka CPPPaP zo Zvolena. Cieľom stretnutia bola okrem aktuálnych odborných informácií aj výmena skúseností ako aj praktických poznatkov školských psychológov.