Upozornenie pre uchádzačov o štúdium

Milí uchádzači o štúdium pedagogiky a sociálnej pedagogiky v internom a externom štúdiu, venujte pozornosť upozorneniu v prílohe.