Tútorstvo na Katedre pedagogiky

Na Katedry pedagogiky bolo vytvorené tútorstvo v rámci študijných skupín študentov a študentiek denného štúdia. Tútori Vám radi vypomôžu  aj počas prerušenia výučby pre šírenie koronavírusu Covid-19.