ŠVOUČ

Zúčastni sa Študentskej Vedeckej,  Odbornej a Umeleckej Činnosti. Bližšie informácie získaš na na nástenke pri vchode na Katedru pedagogiky. Témy ŠVOUČ sú v priloženej prílohe.

Prílohy ku stránke: