Rigorózne konanie

Vážení absolventi,

ktorí ste získali titul "magister/magisterka" a čaká Vás rigorózne konanie v odbore Pedagogika, oboznámte sa s tézami na rigorózne konanie v prílohe.

Všetky informácie k rigoróznemu konaniu môžete nájsť na webe PF UMB.