Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác študentov končiacich ročníkov

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác pre študentov Katedry pedagogiky PF UMB,  končiacich v akademickom roku 2018/2019 budú uvedené v priloženej prílohe, v súčasnosti prebieha ich aktualizácia.

Štátne skúšky v bakalárskom a magisterskom štúdiu v akademickom roku 2018/2019 prebehnú v súlade s "Harmonogramom štúdia na PF UMB 2018/2019" .