Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác študentov končiacich ročníkov

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác pre študentov Katedry pedagogiky PF UMB,  končiacich v akademickom roku 2018/2019,  sú  v priloženej prílohe. Vloženie záverečnej práce do AISu odporúčame študentovi zrealizovať až po udelení súhlasu vedúcim práce.

Štátne skúšky v bakalárskom a magisterskom štúdiu v akademickom roku 2018/2019 prebehnú v súlade s "Harmonogramom štúdia na PF UMB 2018/2019" .