Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konzultačné hodiny

Vážené študentky, vážení študenti,

vzhľadom na trvajúce karanténne opatrenia sú v  letnom semestri AR 2020/2021 konzultačné hodiny  do odvolania prenesené do online prostredia.

Vyučujúcich Katedry pedagogiky kontaktujte individuálne.