Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konzultačné hodiny

Vážené študentky, vážení študenti,

v prílohe sú uvedené konzultačné hodiny vyučujúcich Katedry pedagogoky v letnom semestri Akademického roka 2019/2020.

 

Prílohy ku stránke: