Konzultačné hodiny

Vážené študentky, vážení študenti,

v prílohe sú uvedené konzultačné hodiny vyučujúcich Katedry pedagogoky v letnom semestri Akademického roka 2018/2019.

Oznam pre študentov: Konzultačné hodiny prof. PhDr. J. Hroncovej, PhD. v termíne 13.12.2019 - 6.1.2020 sa neuskutočnia, pre jej neprítomnosť na PF UMB.