Náhradná rodinná výchova a starostlivosť

Informácie o publikácii

Náhradná rodinná výchova a starostlivosť

Náhradná rodinná výchova a starostlivosť

Autor/Kolektív:Vlasta Belková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1731-9
Kúpiť teraz za 8,90 €

Náhradná rodinná výchova a starostlivosť