Osobnosť vychovávateľa v systéme výchovy mimo vyučovania

Informácie o publikácii

Osobnosť vychovávateľa v systéme výchovy mimo vyučovania

Osobnosť vychovávateľa v systéme výchovy mimo vyučovania

Autor/Kolektív:Mária Kouteková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003
ISBN:80-8055-802-7
Počet strán:112

Vedecká monografia